Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

I think; therefore I am.

>> Xem thêm:  Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *