Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về giáo dục / Trên đời không gì vĩ đại bằng con người, trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ.

Trên đời không gì vĩ đại bằng con người, trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ.

Trên đời không gì vĩ đại bằng con người, trong con người không gì vĩ đại bằng trí tuệ.

Trên đời không gì vĩ đại bằng , trong không gì vĩ đại bằng trí tuệ.

>> Xem thêm:  Người nào hay nói về mình là người chỉ nghĩ đến mình và người chỉ nghĩ đến mình là người thiếu giáo dục, dù học vấn của họ đến đâu chăng nữa.

Check Also

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *