Home / Danh ngôn nổi tiếng / Danh ngôn về công việc / Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng lãng phí chúng!

Viết ý tưởng ra giấy và nghiên cứu. Đừng chúng!

Get your ideas on paper and study them. Do not let them go to waste!

>> Xem thêm:  Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.

Check Also

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.

Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *